Podatkowa grupa kapitałowa nie może tuż po jej powstaniu regulować zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony, ale można opłacać je raz na kwartał. Nie musi też na początku martwić się o minimalny podatek dochodowy – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że z początkiem 2022 r. weszły w życie korzystne zmiany w przepisach o podatkowych grupach kapitałowych. PGK nie musi już osiągać co roku minimalnej 2-proc. rentowności. To oznacza, że nawet jeśli poniesie ona stratę podatkową, nie traci swojego statusu.
Ponadto obecnie grupę mogą tworzyć spółki, w których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi 250 tys. zł (przed 2022 r. było to 500 tys. zł). Sama umowa o utworzeniu PGK nadal musi być zawierana na okres co najmniej trzech lat, ale już niekoniecznie przed notariuszem.
Spółka, która złożyła wniosek o interpretację (była spółką dominującą w PGK), chciała się upewnić, że:
  • w pierwszym roku działania PGK będzie mogła płacić kwartalne zaliczki na CIT,
  • przez dwa pierwsze lata nie będzie mogła opłacać zaliczek w formie uproszczonej, czyli w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w poprzednim roku podatkowym (a jeżeli nie wynikał z niego podatek, to z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata),
  • w roku rozpoczęcia działalności oraz w kolejnych dwóch latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku będzie wyłączona z podatku minimalnego.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przyznał, że PGK nie będzie mogła przez pierwsze dwa lata korzystać z uproszczonego sposobu regulowania zaliczek na CIT, natomiast może je opłacać raz na kwartał.
Przyznał też, że przez pierwsze trzy lata PGK nie będzie podlegać przepisom o minimalnym podatku dochodowym. Zgodnie bowiem z art. 24ce ust. 14 ustawy o CIT z minimalnej daniny są wyłączone podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą – w roku jej rozpoczęcia oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych. Ewentualnie zatem obowiązek zapłaty tego podatku pojawiłby się dopiero od czwartego roku prowadzenia działalności.
Przypomnijmy jednak, że w zakresie tego podatku szykowane są duże zmiany. Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem kolejnej nowelizacji Polskiego Ładu obowiązywanie przepisów o minimalnym podatku dochodowym ma być zawieszone do końca 2022 r.
Natomiast od 2023 r. mają być wprowadzone zmiany dotyczące obliczania rentowności i sposobu obliczania podatku. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule „Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu. Tym razem w CIT” (DGP nr 119/2022). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 czerwca 2022 r., sygn.0111-KDIB1-2.4010.679.2021.1.BG