Przypomnijmy, że z początkiem 2022 r. weszły w życie korzystne zmiany w przepisach o podatkowych grupach kapitałowych. PGK nie musi już osiągać co roku minimalnej 2-proc. rentowności. To oznacza, że nawet jeśli poniesie ona stratę podatkową, nie traci swojego statusu.
Ponadto obecnie grupę mogą tworzyć spółki, w których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi 250 tys. zł (przed 2022 r. było to 500 tys. zł). Sama umowa o utworzeniu PGK nadal musi być zawierana na okres co najmniej trzech lat, ale już niekoniecznie przed notariuszem.