Z tego powodu sąd uznał, że przechowywanie 220 tys. sztuk papierosów bez wymaganych banderol akcyzowych, w tym 160 tys. sztuk z podrobionymi znakami towarowymi, jest jednym czynem zabronionym, wyczerpującym dyspozycję kilku przepisów kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 305 par. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324).
Ten ostatni przepis sankcjonuje oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym i obrót takimi towarami. Natomiast wskazane przez sąd przepisy kodeksu karnego skarbowego dotyczyły: