Chodziło o spółkę zarządzającą centrami handlowymi. Spółka wynajmuje powierzchnię handlową, a zarazem podejmuje różnego rodzaju działania reklamowe i promocyjne, takie jak: konkursy i loterie promocyjne, imprezy sportowe. Zasadniczym ich celem jest zwiększenie sprzedaży w sklepach na terenie centrum.
Za te działania spółka pobiera od najemców, w ramach czynszu za najem, opłatę promocyjną. Organizację działań promocyjnych zleca swojemu podmiotowi powiązanemu, wyspecjalizowanemu w świadczeniu usług reklamowych i promocyjnych.