Na udokumentowanie usługi francuska firma wystawiła 12 lipca 2021 r. fakturę na kwotę 1000 euro (bez VAT). Nasz klient otrzymał ją w formie elektronicznej 12 lipca 2021 r., a do biura rachunkowego dostarczył 2 sierpnia 2021 r. Na ten dzień faktura nie została jeszcze opłacona (przewiduje ona 30-dniowy termin płatności). Spółka ma ją opłacić przelewem na francuski rachunek bankowy usługodawcy. Siedziba działalności gospodarczej spółki Y znajduje się w Polsce, a poza naszym krajem nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi reklamowe zostały nabyte na potrzeby działalności gospodarczej spółki, nie można ich jednak powiązać z konkretnymi przychodami. Rokiem podatkowym naszego klienta jest rok kalendarzowy, a VAT i zaliczki na CIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Dla Y właściwa jest stawka CIT stawka w wysokości 19 proc. Spółka nie posiada certyfikatu rezydencji francuskiego kontrahenta. Kwoty wyrażone w walucie obcej dla celów VAT klient biura przelicza według kursów średnich NBP. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka zalicza wydatki poniesione na reklamę w koszty jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. wystawienia faktury. Jak spółka powinna rozliczyć import przedmiotowych usług reklamowych na gruncie VAT oraz CIT?
TEMAT: Opodatkowanie importu usług