Chodzi o art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o PIT. Zgodnie z nim podatnicy, którzy sprzedadzą mieszkanie, dom lub działkę bez odczekania pięciu lat od ich nabycia, unikną podatku od dochodu ze sprzedaży, tylko jeżeli w ciągu trzech lat przeznaczą te pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Może to być np. zakup, budowa lub rozbudowa nieruchomości mieszkalnej położonej w Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.
Na liście tej nie ma Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które od 2021 r. nie jest już członkiem UE ani nie należy do EOG.