Spółdzielnia mieszkaniowa zapłaci PIT od pieniędzy przekazanych jej przez dewelopera realizującego uciążliwą inwestycję na sąsiadujących ze spółdzielnią terenach – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.

Chodziło o kwoty wypłacone przez dewelopera na podstawie porozumienia ze spółdzielnią zawartego w lutym 2020 r. Obie strony zgodziły się w nim, że inwestycja, którą realizował deweloper na terenach sąsiadujących ze spółdzielnią, stworzy niedogodności dla mieszkańców zarządzanych przez nią nieruchomości. Deweloper, chcąc uniknąć związanych z tym ewentualnych problemów sądowych, zobowiązał się do wypłaty 1 mln zł. Pieniądze miały zostać przeznaczone na sfinansowanie części kosztów remontu elewacji jednego z budynków mieszkalnych należących do spółdzielni.
We wniosku o interpretację spółdzielnia twierdziła, że dochód, który w ten sposób uzyska, będzie wolny od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Przyznaje on preferencję dla dochodów spółdzielni mieszkaniowych uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Spółdzielnia argumentowała, że zawarcie porozumienia z deweloperem zabezpieczającego interesy mieszkańców zarządzanych przez nią nieruchomości jest formą gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dodała, że świadczenie, które w związku z tym otrzyma, zostanie przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, a więc oba warunki do skorzystania ze zwolnienia zostaną spełnione.
Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę, że dochód otrzymany przez spółdzielnię nie będzie związany z zarządzanymi przez nią zasobami mieszkaniowymi. Nie będzie też pozostawać w związku z jej podstawowym celem, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni oraz ich rodzin.
Inaczej mogłoby być np., gdyby deweloper budował budynek dla spółdzielni i wypłacał jej odszkodowanie za usterki w trakcie budowy. Skoro w tej sprawie tak nie było, 1 mln zł wypłaconych w związku z porozumieniem będzie opodatkowany – podsumował dyrektor KIS. ©℗
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 czerwca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.272. 2022.1.DD)