Pytanie zadała kobieta, która mimo pozostawania z mężem w separacji mieszkała przez ponad 30 lat w jego kawalerce. Małżonkowie nigdy nie odwołali separacji, a mimo to wspólnie ponosili wydatki i mieli wspólne konta bankowe, do których się wzajemnie upoważnili.
Gdy mężczyzna zmarł, kobieta nie mogła po nim dziedziczyć. Art. 9351 kodeksu cywilnego wyklucza bowiem małżonków pozostających w separacji z grona ustawowych spadkobierców.
Majątek zmarłego, w tym kawalerkę, odziedziczyła jego siostra. Nie wyrzuciła jednak byłej bratowej z mieszkania ani nie zażądała od niej żadnych dodatkowych opłat. Powstał problem, czy takie bezpłatne użyczenie kawalerki nie spowoduje powstania u mieszkającej w nim kobiety przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
Dyrektor katowickiej izby potwierdził, że nie musi ona płacić PIT. Przyznał, że jest to nieodpłatne świadczenie, ale taka pomoc otrzymana od osób z pierwszej bądź drugiej grupy podatkowej (m.in. bratowej, szwagra) jest zwolniona z daniny. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r., nr IBPBII/2/415-858/14/MM