Powodem nagłego zwrotu wykładni jest interpretacja ogólna ministra finansów z 1 kwietnia 2022 r. (nr DD2.8202.5.2020). To za jej przyczyną 23 maja 2022 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił interpretację wydaną niespełna dwa miesiące wcześniej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że spłata kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w nieruchomości, które zostały następnie sprzedane, jest również wydatkiem na własny cel mieszkaniowy.
Podatnik sprzedał te udziały przed upływem pięciu lat od ich nabycia. Zasadniczo powinien był więc zapłacić podatek od dochodu z tej sprzedaży. Ustawa o PIT przewiduje jednak zwolnienie, jeżeli podatnik wyda pieniądze ze zbycia na własny cel mieszkaniowy (do końca 2018 r. były na to dwa lata, obecnie są trzy).