Zwrócił natomiast uwagę, że zarówno nowy oddział, jak i każde miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinny być zgłoszone w urzędzie skarbowym.
Pytanie zadał jeden z trzech wspólników spółki jawnej działającej w trzech różnych miejscach (dwie dyskoteki oraz park rozrywki). Żadnej z tych lokalizacji spółka nie zarejestrowała w Krajowym Rejestrze Sądowym jako odrębnego oddziału. Wspólnicy postanowili to jednak zmienić i zarejestrować w KRS park rozrywki jako odrębny oddział. Mimo tego nadal miał on pozostać jednostką niesamodzielną organizacyjnie.
Pytanie dotyczyło tego, czy oddział będzie musiał się rozliczać z VAT w innym urzędzie skarbowym, czy powinien mieć własny NIP i czy spółka będzie sporządzała dwie odrębne deklaracje VAT.
Wspólnik był zdania, że nie zmieni się ani urząd skarbowy, ani sposób dokonywania rozliczeń księgowych. Nie trzeba też występować o oddzielny NIP dla parku rozrywki. Jedynym obowiązkiem będzie aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i powiadomienie urzędu skarbowego o wszystkich miejscach prowadzenia działalności (zarówno o dyskotekach, jak i o parku rozrywki).
Dyrektor katowickiej izby to potwierdził. Przypomniał, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli spółka jawna prowadzi działalność w kilku różnych miejscach, to będzie się rozliczać w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoją siedzibę. Przyznał także, że spółka powinna złożyć jedną deklarację podatkową, w której uwzględni także rozliczenia swojego oddziału.
Dyrektor potwierdził także, że spółka jako podatnik nie może mieć dwóch numerów identyfikacyjnych, a powinna tylko zaktualizować w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne i uwzględnić w nim wszystkie miejsca swojej działalności.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2014 r., nr IBPP1/443-894/14/MG.