Integracja kas fiskalnych z terminalem płatniczym będzie obowiązkowa dopiero od 2025 r., a grupy VAT będzie można tworzyć od 1 stycznia 2023 r. O dwa miesiące zostanie też przedłużona pierwsza tarcza antyinflacyjna

Wynika to z dwóch nowelizacji przyjętych przez Senat w ubiegłym tygodniu. Niezależnie od tego senatorowie przygotowali własny projekt mający na celu przywrócenie w ustawie o PIT pełnego wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców.
Przesunięcie terminów
Pierwsza z przyjętych przez Senat ustaw to nowelizacja zmierzająca do automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Senat wprowadził do niej poprawki doprecyzowujące, więc nowelizacja wróci do Sejmu.
Niezależnie od głównych założeń zakłada ona przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów Polskiego Ładu.
W związku z tym aż o dwa i pół roku (do 1 stycznia 2025 r.) zostanie odroczony obowiązek integracji kas online z terminalami płatniczymi. Tym samym do końca 2024 r. nie będzie kary 5 tys. zł za brak takiego połączenia. O planach przesunięcia tego terminu Ministerstwo Finansów informowało już w marcu br., o czym pisaliśmy w artykule „Integracja kas z terminalami będzie później” (DGP nr 52/2022).
Nowelizacja zakłada też odroczenie o pół roku, tj. z 1 lipca 2022 r. do 1 stycznia 2023 r. wejścia w życie przepisów o grupach VAT. Pisaliśmy o tym w artykule „Grupy VAT o pół roku później” (DGP nr 96/2022).
Elektronizacja KAS
Główny cel tej nowelizacji to upowszechnienie usług e-Urzędu Skarbowego. Komunikacja za pośrednictwem tego kanału nie byłaby już jednostronna jak dziś, czyli od podatnika do organu podatkowego. Po zmianach również fiskus będzie mógł w ten sposób doręczać korespondencję, by np. odpowiedzieć podatnikom na ich pisma. Warunkiem będzie zgoda samego podatnika.
Senatorowie chcą, aby przywrócić preferencyjne rozliczenie samotnych rodziców w takiej wersji, jaka obowiązywała do końca 2021 r.
Elektroniczne konta w e-US otrzymają też kolejne podmioty, np. podatnicy CIT.
Nowelizacja zakłada też inne zmiany:
  • szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przekazywać informacje zgromadzone w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych również prokuraturze, policji i przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego,
  • na poczet zaległości w innych podatkach nie będą mogły być zaliczane VAT i akcyza od importu (dziś wyłączenie to dotyczy tylko ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski),
  • komornik będzie mógł zająć również wierzytelność z tytułu nadpłaty podatku, która wynika ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem (dziś nie jest to jasne),
  • obcokrajowcom niemającym miejsca zamieszkania w Polsce fiskus będzie zwracać nadpłatę polskiego podatku wyłącznie przelewem na polskie lub zagraniczne konto bankowe (numer tego rachunku trzeba będzie podać w zeznaniu rocznym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3).
Co do zasady zmiany mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Obniżka akcyzy
Druga nowelizacja – ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, została przyjęta przez Senat bez poprawek. Teraz czeka więc już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
Zakłada przedłużenie terminu obowiązywania pierwszej tarczy antyinflacyjnej. W rezultacie obie tarcze – pierwsza i druga – mają obowiązywać do końca lipca br.
Przypomnijmy, że druga tarcza antyinflacyjna wprowadziła obniżki stawek VAT na żywność, nawozy i paliwa.
Natomiast pierwsza obniża stawki akcyzy dla:
  • benzyn silnikowych, olejów napędowych i biokomponentów oraz skroplonego gazu zużywanego do celów napędowych,
  • energii elektrycznej (4,60 zł za megawatogodzinę).
Oprócz tego sprzedaż wymienionych wyżej paliw będzie nadal zwolniona z podatku handlowego.
Ustawa przedłuża też zwolnienie z akcyzy prądu sprzedawanego do gospodarstw domowych.
Dodatkowo nowelizacja obniża akcyzę na tzw. lekki olej opałowy – do poziomu minimum unijnego, czyli do 97 zł za 1 tys. litrów.
Przedłużone zostały też wymogi informacyjne. Sprzedawcy paliw będą musieli do końca lipca br., a sprzedawcy energii elektrycznej do końca 2022 r. informować klientów, że niższa cena to zasługa tarczy antyinflacyjnej.
W trakcie prac parlamentarnych przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapewniali, że będą obserwować sytuację na rynku, by na bieżąco decydować, czy znów przedłużyć termin obowiązywania tarcz.
Natomiast do samej ustawy o VAT zostaną wprowadzone takie same zasady opodatkowania czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach UE i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jak w unijnej dyrektywie.
Samotni rodzice
Senatorowie przygotowali też własny projekt zmian w ustawie o PIT i podjęli uchwałę o jego wniesieniu do Sejmu. Ma on na celu przywrócenie preferencyjnego rozliczenia samotnych rodziców w takiej wersji, jaka obowiązywała do końca 2021 r.
Przypomnijmy, że Polski Ład zlikwidował od 1 stycznia 2022 r. wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem, a w zamian wprowadził ulgę polegającą na odliczeniu od podatku 1500 zł rocznie. Następnie w marcu wiceminister Soboń zapowiedział przywrócenie dotychczasowej preferencji. Tak się stało w uchwalonej przez Sejm 12 maja br. nowelizacji Polskiego Ładu, ale przyjęte rozwiązanie jest mniej korzystne niż przepisy obowiązujące do końca 2021 r.
Nowelizacja zakłada bowiem, że samotny rodzic skorzysta dodatkowo tylko z połowy kwoty dochodu wolnego od PIT, a więc odliczy dodatkowo tylko pół kwoty pomniejszającej podatek. Pisaliśmy o tym w artykule „Samotny rodzic rozliczy się z połową dziecka” (DGP nr 93/2022).
Tylko rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko będą się rozliczać tak jak wcześniej, czyli korzystać z podwójnej kwoty wolnej.
Nowelizacja z 12 maja br. jest już w Senacie (druk senacki nr 714) i ma zostać rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 8 czerwca. Senatorowie już zapowiedzieli, że zgłoszą poprawkę przywracającą pełne wspólne rozliczenie dla samotnych rodziców (patrz: „Senatorowie chcą przywrócić korzystniejsze rozliczenie samotnych rodziców”, DGP nr 94/2022).
Ostatecznie jednak o kształcie preferencji dla samotnych rodziców zdecyduje Sejm. W związku z tym nie wiadomo, co stanie się ze złożonym przez senatorów projektem i czy kiedykolwiek trafi on do pierwszego czytania w Sejmie.©℗
Etap legislacyjny
Nowelizacja niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk senacki nr 701) – Sejm rozpatrzy poprawki Senatu.
Nowelizacja z 12 maja 2022 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 715) – czeka na podpis prezydenta.
Senacki projekt nowelizacji ustawy o PIT (druk senacki nr 694) – wniesiony do Sejmu.