Jeśli jego wykładnię potwierdzą kolejne sądy administracyjne, to jedna z najważniejszych reform wprowadzonych nowelizacją podatkową z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) okaże się porażką, a skutki tego będą daleko idące nie tylko dla spółek jawnych, lecz także ich wspólników.
Wyrok krakowskiego WSA zapadł 12 maja 2022 r. (sygn. akt I SA/Kr 192/22) w sprawie spółki jawnej, która powstała z przekształcenia z innego podmiotu, a której wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne. Takie spółki zasadniczo są podatnikami CIT, jeżeli nie powiadomią na czas fiskusa o swoich wspólnikach.