Podczas przedświątecznych porządków znalazłam faktury za zakup materiałów budowlanych, wykorzystanych do remontu kuchni i łazienki. Zmiany w kuchni przeprowadziłam w 2011 r., łazience w ubiegłym. Zbierałam wszystkie faktury z myślą, że złożę wniosek o zwrot VAT, ale zupełnie o tym zapomniałam. Wiem, że zniesiono już ten przywilej i że od tegorocznych remontów zwrot VAT nie przysługuje. Ale czy mogę jeszcze rozliczyć się z fiskusem z dawnych wydatków – pyta pani Wanda.
Tak. Wnioski o zwrot części VAT od materiałów budowlanych kupionych do końca 2013 r. można składać przez pięć lat od wygaśnięcia ulgi, czyli do końca 2018 r. Obowiązujące nieprzerwanie od 2004 r. prawo do odzyskania części podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych zastąpiła nowa ulga ograniczająca (w wielkim uproszczeniu) zwrot podatku jedynie do materiałów kupionych na budowę pierwszego domu przez osobę, która nie ukończyła 35 lat.
Przypominamy: stawka podatku VAT od zakupu niektórych materiałów budowlanych wzrosła w 2004 r. (wraz z wejściem Polski do UE z 7 do 22 proc. Zmieniły się więc ceny detaliczne. By zrekompensować nagły wzrost kosztów budowy i remontów, wprowadzono wtedy możliwość odzyskania różnicy między przedunijnym i unijnym podatkiem VAT (22 proc. – 7 proc.). Realnie więc za materiały kupione do końca 2010 r. można odzyskać 68,18 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z posiadanych faktur. Z początkiem 2011 r. podstawowa stawka VAT wzrosła do 23 proc., ulgę jednak pozostawiono bez zmian. Dlatego, choć na fakturach widnieje stawka 23 proc. VAT, nadal odliczamy starą różnicę (22 proc. – 7 proc.). To powoduje, że za materiały kupione w latach 2011–2013 odliczymy tylko 65,22 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. Tych obliczeń musimy dokonać samodzielnie. Można skorzystać ze znajdujących się w internecie specjalnych kalkulatorów.
To nie koniec. Ponieważ zwrot VAT dotyczy tylko tych materiałów, dla których stawka podatku wzrosła w 2004 r., trzeba sprawdzać pozycje na fakturach punkt po punkcie. Interesujące naszą czytelniczkę wykazy (zakupy po 1 stycznia 2011 r.) znajdują się w załączniku do obwieszczenia ministra infrastruktury z 3 września 2010 r. Jeśli pani Wanda zamierza starać się o zwrot VAT od materiałów kupionych wcześniej, powinna skorzystać z wykazu w załączniku do obwieszczenia ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r.
Podstawa prawna
Art. 3–6 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). Art. 32 i art. 38 ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. poz. 1304).