Reklama
Nie dotyczy ona tych sprawozdań za 2021 r., które zostały już złożone. Przypomnijmy, że w tym roku terminy na złożenie sprawozdań zostały przesunięte o trzy miesiące. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i pozostałych podmiotów (z wyjątkiem jednostek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i jednostek sektora finansów publicznych).
W odniesieniu do podatników PIT zmiana wynika z obowiązującego już rozporządzenia z 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U. poz. 814). Natomiast rozporządzenie dotyczące części podatników CIT czeka na publikację w Dzienniku Ustaw (wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia).
Przypomnijmy, że księgi rachunkowe muszą prowadzić i sporządzać sprawozdania finansowe ci podatnicy PIT, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro.
Dotychczas składali oni te sprawozdania szefowi KAS, a związane z tym zadania (np. przekazywanie innym organom) wykonywała odpowiednia komórka w Ministerstwie Finansów. Teraz wszystkim zajmie się Zachodniopomorski US w Szczecinie.

Reklama
Do niego będą też trafiać – zgodnie z rozporządzeniem czekającym na publikację – sprawozdania podatników CIT, którzy nie mają obowiązku składania tych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Chodzi więc m.in. o fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej.
Zachodniopomorski US w Szczecinie będzie udostępniał otrzymane sprawozdania naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi finansów (art. 45 ust. 8d ustawy o PIT, art. 27 ust. 2b ustawy o CIT).
Jak przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie, roczne sprawozdania można utworzyć i wysłać przy użyciu:
  • bezpłatnej ministerialnej aplikacji na stronie: podatki.gov.pl,
  • dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych.
Gotowe sprawozdanie można też przekazać przez ePUAP, z tym że teraz jako adresata trzeba będzie wskazać Zachodniopomorski US w Szczecinie, a jako adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP.
W razie wątpliwości albo problemów dotyczących sporządzania, podpisania i wysyłania sprawozdania finansowego można kontaktować się e-mail owo: sf.helpdesk@mf.gov.pl
Należy pamiętać, że swoich sprawozdań nie przesyłają fiskusowi podatnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Składają je tylko do rejestru sądowego (w ciągu 15 dni od zatwierdzenia), natomiast KRS sam przekazuje je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Dotyczy to wszystkich spółek wpisanych do KRS, czyli akcyjnych, z o.o., komandytowo-akcyjnych, komandytowych, jawnych i partnerskich (o ile prowadzą księgi rachunkowe). ©℗