Nawet jeżeli spółka nie korzysta ze zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu, to i tak w czasie obowiązywania tej decyzji nie może korzystać z ryczałtu od dochodów spółek - potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę, która poniosła wydatki na realizację nowej inwestycji (koszty kwalifikowane), ale nie skorzystała ze zwolnienia z CIT dla dochodów z działalności określonej w otrzymanej decyzji o wsparciu. Spółka rozważa złożenie wniosku o wygaśnięcie tej decyzji. Chciała się upewnić, że skoro ostatecznie nie skorzysta ze zwolnienia, to będzie mogła przejść na estoński CIT i to mimo obowiązywania jeszcze decyzji o wsparciu.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przywołał objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. („Przewodnik do Ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych”), w których minister finansów podkreślił, że prawa do ryczałtu od dochodów spółek (zwanego potocznie estońskim CIT) nie mają podatnicy działający w specjalnej strefie inwestycji lub w tzw. polskiej strefie inwestycji, nawet jeżeli ponoszą podatkową stratę. Wyłączeni z estońskiego CIT są również podatnicy, którzy mają zezwolenie strefowe lub decyzję o wsparciu, ale nie zaczęli jeszcze osiągać przychodów z działalności strefowej. Liczy się to, że podlegają oni pod reżim przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT.
Podatnik spełniający warunki określone w przepisach o ryczałcie od dochodów spółek może wybrać tę formę opodatkowania dopiero po wyczerpaniu limitu pomocy publicznej albo po uchyleniu lub wygaśnięciu decyzji (zezwolenia) - wskazał minister w objaśnieniach.
Dyrektor KIS wyjaśnił więc, że skoro spółka spełnia warunki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT (posiada decyzję o wsparciu), to nie może zastosować estońskiego CIT.
W ubiegłym roku dyrektor KIS uznał, że dopóki spółka nie wygeneruje dochodu zwolnionego, dopóty nie spełnia warunku, który uniemożliwiałby jej skorzystanie z estońskiego CIT (parz: opinia). ©℗
OPINIA
Organ zmienił zdanie
ikona lupy />
Maria Tsima prawnik z kancelarii Staniek & Partners / nieznane
W interpretacji z 2 czerwca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.52.2021.1.APO) dyrektor KIS twierdził, że podatnik „nie spełnia warunku, który uniemożliwia skorzystanie z opodatkowania dochodu ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w 2021 r.” tak długo, jak długo nie wygeneruje dochodu, który podlegałby zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustaw o CIT (tj. na prowadzenie działalności na terenie SSE),
Chodziło o sytuację, w której podatnik, mimo posiadanego zezwolenia strefowego, nie rozpoczął działalności gospodarczej na terenie SSE i w związku z tym nie uzyskał żadnych dochodów z tej działalności.
Interpretacja dotyczyła stanu prawnego z 2021 r., ale art. 28k ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT nie uległ zmianie.
Zmieniło się natomiast podejście ministra finansów w tym zakresie. Początkowo w projekcie objaśnień podatkowych napisano, że podatnicy osiągający aktualnie dochody zwolnione na podstawie decyzji o wsparciu lub zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE są wyłączeni z możliwości opodatkowania ryczałtem. Utrata możliwości zastosowania estońskiego CIT była więc powiązana z uzyskanymi dochodami zwolnionymi.
Jednak w ostatecznej wersji objaśnień z 23 grudnia 2021 r. dodano, że z ryczałtu są wyłączeni też podatnicy, którzy nie osiągnęli jeszcze dochodów z działalności strefowej lub ponieśli stratę.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.83.2022.2.JKU