Uważała, że nie zapłaci podatku od dochodu ze sprzedaży działki, bo będzie on zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zgodnie z przepisem nie jest opodatkowany dochód ze zbycia nieruchomości, jeśli w ciągu 2 lat zostanie on wydany na własne cele mieszkaniowe. Z kolei z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT wynika, że wydatkiem na własne cele mieszkaniowe jest m.in. nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim prawie.
Dyrektor izby skarbowej uznał, że zwolnione z PIT będą tylko wydatki na przekształcenie mieszkania lokatorskiego w odrębną własność. Nie zgodził się z podatniczką, że zwolnienie obejmie też dochód przeznaczony na spłatę kredytu w części odpowiadającej wysokości wkładu budowlanego. Podatniczka nie spłaci bowiem kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe, tylko przez spółdzielnię na budowę budynku.
Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) podatnik może nabyć odrębną własność lokalu, pod warunkiem że spłaci wkład budowlany na rzecz spółdzielni. Jeśli spełni ten warunek, to spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności mieszkania. Sąd wskazał, że art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o PIT mówi o wydatkach na nabycie m.in. nieruchomości lokalowej, a nabyciem jest nie tylko sprzedaż. Jest nim też zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zdaniem sądu kwota wpłacona na podstawie tego przepisu powinna być postrzegana jako odpowiednik ceny płaconej przy nabyciu na podstawie umowy sprzedaży. To oznacza, że wydatek na spłatę kredytu na wkład budowlany zaciągnięty przez spółdzielnię będzie zwolniony z PIT.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 5 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 549/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia