Sprawa dotyczyła mężczyzny, który sprzedał udział w nieruchomości. Chcąc skorzystać ze zwolnienia z PIT, zawiadomił urząd skarbowy o zamiarze ich wydatkowania na własne cele mieszkaniowe (obecnie takie oświadczenie składa się od razu w PIT-39). Ustawa o PIT daje podatnikom dwa lata na realizację takiego celu (dziś jest to art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25).
Podatnik postanowił, że najpierw wykorzysta dochód ze sprzedaży na udzielenie pożyczki. Gdy dwuletni termin zbliżał się ku końcowi, uzgodnił z pożyczkobiorcą, że ten spłaci dług, oddając, zamiast pieniędzy, nieruchomość. Akt notarialny został podpisany przed upływem dwóch lat od sprzedaży przez podatnika udziału w poprzedniej nieruchomości. Był przekonany, że pozwoli mu to skorzystać ze zwolnienia. Jak tłumaczył, pieniądze ze sprzedaży nieruchomości pokryją koszty nabycia innego lokalu, a ustawa o PIT nie reguluje, jak ma wyglądać zapłata: ma być bezpośrednia czy w formie zwolnienia z długu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uznał jednak, że mężczyzna nie spełnił warunków zwolnienia. Pieniądze ze sprzedaży udziałów w nieruchomości zostały bowiem wydane na udzielenie pożyczki, a nie na żaden z celów wymienionych w przepisie o uldze mieszkaniowej – stwierdził dyrektor. Wprawdzie ostatecznie podatnik nabył nieruchomość, ale za pieniądze ze zwrotu pożyczki – dodał organ.
Innego zdania był WSA w Krakowie. Orzekł, że mężczyzna może skorzystać z ulgi, bo w tej sprawie doszło do realizacji zasadniczego celu, który przyświecał jej wprowadzeniu. Celem tym było pobudzenie gospodarki mieszkaniowej i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatników. Wprawdzie podatnik przeznaczył pieniądze na udzielenie pożyczki, ale ostatecznie, w wymaganym dwuletnim terminie, kupił za nie nieruchomość – wyjaśnił WSA.
NSA przyznał rację dyrektorowi izby. Z przepisu jednoznacznie wynika, iż wolne od podatku są tylko te przychody, które zostaną wydatkowane w ciągu dwóch lat na nabycie konkretnej nieruchomości lub udziału w takim lokalu. W tej sprawie przychód został przeznaczony na udzielenie pożyczki, dlatego zwolnienie go nie obejmuje – orzekł NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2600/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia