PANA sama to przyznaje: rzeczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie liczba usług jest niewiarygodnie wysoka.
Na problem ten zwróciliśmy uwagę już w ubiegłym roku w artykule „Hurtowe usługi audytorów grożą kolejną aferą” (DGP nr 155/2022). Ówczesny raport PANA został opublikowany w momencie, gdy niewiele można już było zrobić. Umowy na usługi wykonywane w 2021 r. były już podpisane i czekały tylko na realizację.