Mikrorachunek podatkowy służy do rozliczeń z urzędem skarbowym. To indywidualny numer rachunku płatniczego każdego podatnika, na który przelewamy zobowiązania z tytułu PIT, CIT lub VAT. Został wprowadzony 1 stycznia 2020 r., ale niektórzy dotąd mogli nie mieć z nim styczności. Tymczasem właśnie na mikrorachunek należy zapłacić podatek, jeśli wyniknie tak z rocznego rozliczenia PIT. Na szczęście wygenerowanie numeru mikrorachunku jest proste, a operację przelewu pieniędzy możemy szybko przeprowadzić online.

Tak naprawdę każdy posiada mikrorachunek, nawet jeśli nigdy z niego nie korzystał. Jest to numer złożony z 26 znaków, który zawiera w sobie numer PESEL lub NIP danego podatnika. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani ponosić opłat, by ten numer poznać. Nie musimy też go zapamiętywać - w każdej chwili da się go wygenerować online. Co więcej, jeśli korzystamy z usługi Twój e-PIT, nie musimy nawet numeru mikrorachunku podawać: system zaproponuje go automatycznie.