Wyrok zapadł w sprawie belgijskiej. Tamtejsze przepisy nakładają na podmioty świadczące usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, takie jak Airbnb, obowiązek gromadzenia i przekazywania na żądanie fiskusa danych dotyczących transakcji zakwaterowania w turystycznych obiektach noclegowych. Przypomnijmy, że działalność Airbnb polega na umożliwianiu przez platformę elektroniczną nawiązywania kontaktu między potencjalnymi najemcami a wynajmującymi (będącymi bądź niebędącymi przedsiębiorcami), którzy oferują usługę krótkoterminowego zakwaterowania. Spółka Airbnb za korzystanie z platformy pobiera wynagrodzenie.
Spór dotyczył tego, czy Belgia może wymagać od Airbnb przechowywania danych o transakcjach i udostępniania ich – na żądanie – organom podatkowym. Dzięki tym danym fiskus może łatwiej kontrolować rozliczenia podatkowe wynajmujących. Zasadniczo bowiem powinni oni płacić podatek dochodowy od usług krótkoterminowego zakwaterowania, a także rozliczać VAT.