Wskazuje na to przeważająca część wydanych dotąd interpretacji indywidualnych i wyroków sądów.
Za jazdy lokalne