Podatnicy złożyli już prawie 13 mln zeznań za 2021 r. i otrzymali ok. 9 mld zł zwrotu nadpłaty – wynika z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Finansów

Termin na złożenie zeznania i ewentualną dopłatę podatku mija w tym roku w poniedziałek, 2 maja (30 kwietnia przypada w sobotę).
Przypomnijmy, że wzorem lat ubiegłych Krajowa Administracja Skarbowa wypełniła – w ramach usługi Twój e-PIT – zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36, z tym że dwa ostatnie nie są sporządzone przedsiębiorcom, tylko np. osobom osiągającym przychody z prywatnego najmu.
Z danych MF wynika, że podatnicy chętnie korzystają z usługi Twój e-PIT. Do 19 kwietnia br. rozliczyli się w ten sposób w sumie 4,3 mln razy. Z informacji MF wynika, że w tym roku pierwszy PIT-37 został złożony już 37 sekund po uruchomieniu usługi, tj. po północy 15 lutego br. Najmłodsza osoba, która skorzystała z tej opcji, miała 18 lat, a najstarsza 110 lat.
Osoby zobowiązane do rozliczenia się na formularzu PIT-37 i/lub PIT-38 mogą nic nie zrobić z wypełnionym przez skarbówkę zeznaniem; w takiej sytuacji zostanie ono automatycznie uznane za wysłane 2 maja. Dzięki temu będzie złożone w terminie, nawet gdyby podatnik nie podjął żadnych działań.
Dotychczas – jak wynika z danych MF – na 9,4 mln zeznań PIT-37 (złożonych zarówno elektronicznie, jak i papierowo) ponad 4,1 mln złożono z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT.
Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadamia o konieczności dopłaty. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma siedem dni na zapłatę. Po upływie tego czasu będą naliczane odsetki za zwłokę, z tym że nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku.
Co innego osoby rozliczające się na formularzu PIT-36. Jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, tylko miały np. przychody z prywatnego najmu, to muszą zaakceptować wypełnione przez skarbówkę zeznanie, niezależnie od tego, czy coś w nich zmieniły, czy nie.
Natomiast prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie wypełniają i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. Można to zrobić np. w systemie e-Deklaracje.
Z danych MF wynika, że prawie 6 mln podatników odzyskało już ok. 9 mld zł nadpłaconego PIT za 2021 r. Przypomnijmy, że w odniesieniu do zeznań PIT-37 złożonych za pomocą Twój e-PIT działa usługa tzw. auto zwrotu. Polega ona na tym, że nadpłaty do kwoty 5 tys. zł są zwracane w ciągu siedmiu dni.
Zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań przesłanych elektronicznie (także w ramach usługi Twój e-PIT) trwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych trzeba czekać na zwrot podatku do trzech miesięcy.
Informacje MF pokazują, że zwrot trafił już do prawie 5 mln wszystkich podatników, którzy złożyli PIT-37 (elektronicznie bądź papierowo). Otrzymali oni łącznie 6,7 mld zł, a na pieniądze czekali średnio 13,6 dnia.
Najdłużej na zwrot nadpłaty musiały czekać osoby, które złożyły PIT-38. W ich przypadku średni czas oczekiwania wynosił niespełna 30 dni (poza jednym podatnikiem, który w złożonym PIT-28S wykazał zaledwie 1 zł do zwrotu, ale czekał aż 41 dni).
Przypomnijmy, że rodzicom wychowującym dzieci przysługuje dodatkowy zwrot, jeżeli ich podatek nie wystarczy do odliczenia podatkowej ulgi. Taki zwrot nie może jednak przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniach PIT-36 i PIT-37. W tym celu rodzice muszą złożyć formularz ULG-1 rejestrowany w systemie Poltax Plus. Dotychczas złożono ponad 359 tys. takich formularzy, a wypłacona z tego tytułu kwota przekroczyła 900 mln zł. Rodzice czekali na te pieniądze średnio 19,4 dnia. ©℗
Liczba złożonych zeznań PIT za 2021 r. (stan na 19 kwietnia 2022 r.)
Formularz Elektronicznie Papierowo
PIT-28 1 364 810 280 424
PIT-28S 219 -
PIT-36 1 098 587 108 667
PIT-36L 408 310 -
PIT-36LS 496 -
PIT-36S 314 -
PIT-37 8 526 990 854 980
PIT-38 182 387 16 282
PIT-39 22 247 -
PIT-OP (oświadczenie) 33 547 43 365
Suma: 11 604 360 1 303 718
Dane dotyczące usługi Twój e-PIT (stan na 19 kwietnia 2022 r.)
Formularz Liczba wygenerowanych zeznań * Liczba złożonych zeznań pierwotnych (bez korekt) Łączna liczba złożonych zeznań wraz z korektami
PIT-38 - 220 869 246 762
PIT-36 22 953 443 55 010 60 850
PIT-37 22 809 796 4 141 609 4 277 624
PIT-38 326 228 119 896 122 214
PIT-OP 878 565 27 022 27 022
Suma 46 968 032 4 343 537 4 734 469
*na podstawie danych źródłowych (m.in. PIT-11, PIT-11A/40A, PIT-8C)
Dane dotyczące zwrotów nadpłat wykazanych w złożonych zeznaniach (stan na 19 kwietnia 2022 r.)
Formularz Liczba zwrotów Kwota w złotych Średni czas oczekiwania w dniach
PIT-38 18 13 342 29,6
PIT-36 333 897 985 477 156 15,9
PT-36LS 29 227 312 21,3
PIT-28S 1 1 41
PIT-36S 17 32 129 22,6
PIT-28 194 508 104 909 998 18,3
PIT- 36L 79 735 309 213 531 14,8
PIT-37 4 993 408 6 744 220 304 13,6
ULG-1 359 292 905 120 818 19,4
Źródło: Ministerstwo Finansów