Od 1 stycznia 2015 r. akcyzą ma być opodatkowana produkcja papierosów przy użyciu urządzeń udostępnionych w punktach sprzedaży detalicznej.
W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy okołobudżetowej. Teraz zostanie ona przekazana do podpisu prezydentowi. Jedna ze zmian będzie dotyczyć akcyzy. Podatnikiem będzie zarówno ten, kto wytwarza papierosy na przeznaczonej do tego maszynie, jak i właściciel sklepu, który ją udostępnia. Jeśli którykolwiek z nich zapłaci podatek, wówczas drugi nie będzie już musiał tego robić.
Nowelizacja wprowadzi zmianę sposobu opodatkowania cygar i cygaretek. Akcyza będzie płacona od wagi, a nie jak teraz – od sztuki. Stawka kwotowa podatku na cygara i cygaretki będzie wynosiła 393 zł za kilogram gotowego wyrobu, a nie jak jest teraz – 280,25 zł za każde 1000 sztuk.
Etap legislacyjny
Ustawa z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – czeka na podpis prezydenta