Spytała o to matka, która wraz z córką zaciągnęła w 2010 r. kredyt hipoteczny indeksowany we frankach. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansowały częściowo budowę domu. Budynek stanął na działce podarowanej córce przez matkę. Obie kobiety w nim mieszkają i są tu zameldowane. Matka nie jest jednak współwłaścicielką budynku.
W 2021 r. kobiety podpisały z bankiem ugodę, której skutkiem było umorzenie części kredytu. Matka chciała się upewnić, że od umorzonej jej kwoty nie zapłaci PIT, bo skorzysta ze zwolnienia na podstawie ówczesnego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 548 ze zm.). Pozwalało ono nie płacić PIT od „umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. (…)”.