Podobny wyrok zapadł 13 stycznia 2022 r. (sygn. akt II FSK 1158/19). Pisaliśmy o nim w artykule „Fiskus musi wyjaśnić sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej” (DGP nr 20/2022).
W najnowszej sprawie również chodziło o zastąpienie papierowego systemu przechowywania dokumentów (faktur, paragonów, rachunków, not księgowych itp.) systemem elektronicznym. Pliki cyfrowe miały być zapisywane w formatach niepodlegających edytowaniu i być wierną kopią dokumentów źródłowych. Te natomiast, po ich digitalizacji, nie byłyby dalej archiwizowane. Centralny system teleinformatyczny umożliwiałby zarówno wyszukiwanie, jak i wydruk oraz zapisywanie kopii.