Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) każdemu podmiotowi, a w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 specustawy (tj. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może być przyznane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. Jest ono co do zasady przyznawane na okres nie dłuższy niż 60 dni, jednak okres wypłaty w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Kwota może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:
Czy trzeba zapłacić VAT od otrzymanych pieniędzy