Wybuch wojny w Ukrainie wywołuje dramatyczne skutki w wielu obszarach życia, w tym także katastrofalne konsekwencje dla ukraińskich przedsiębiorców, którzy nie są w stanie regulować zobowiązań wobec swoich kontrahentów. Stwarza to nie tylko kłopot z zachowaniem płynności finansowej przez polskich przedsiębiorców, lecz także pociąga za sobą nowe wyzwania podatkowe.
Przykładem niech będzie pan Marek, polski przedsiębiorca sprzedający kontrahentowi ukraińskiemu np. meble. Otrzymał on informację, że kontrahent nie będzie w stanie uregulować należności za nabyte towary, bo jego magazyn został zniszczony. Jak wpłynie to na rozliczenia podatkowe polskiego przedsiębiorcy?