Już drugi rok podatnicy mogą kontaktować się z fiskusem za pomocą konta w e-Urzędzie Skarbowym, natomiast planowane zmiany legislacyjne umożliwią komunikację dwustronną. Nowelizacja przepisów została już skierowana do Sejmu.

Jeszcze w tym roku konta elektroniczne do rozliczeń z fiskusem otrzymają m.in. podatnicy CIT, fundacje, stowarzyszenia.
Na razie dostęp do konta w e-Urzędzie Skarbowym mają tylko osoby fizyczne (zarówno prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej). Za pośrednictwem swojego konta mogą przykładowo wysyłać deklarację PIT, różnego rodzaju pisma (np. czynny żal), zapłacić mandaty, dokonać płatności online. Z usług e-Urzędu Skarbowego, w imieniu swoich mocodawców (osób fizycznych i organizacji), mogą korzystać również pełnomocnicy ogólni.
Niezależnie od tego dla użytkowników e-Urzędu Skarbowego prowadzących biznes dostępna jest aplikacja e-mikrofirma. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.
– Po zmianach prawnych komunikacja będzie się odbywać dwustronnie – tłumaczy Katarzyna Prus-Malinowska, dyrektor departamentu relacji z klientami w Ministerstwie Finansów. Wyjaśnia, że organy podatkowe będą mogły doręczać korespondencję na koncie w e-US, np. odpowiedzieć podatnikom na ich pisma. Warunkiem będzie zgoda podatnika. Będzie on jej udzielał na swoim koncie w e-US. Poda adres e-mailowy lub numer telefonu, na który będą przychodziły powiadomienia o otrzymanej na konto korespondencji.
MF pracuje nad tym, by jak najwięcej spraw mogło być załatwianych automatycznie. Przykładowo – jak tłumaczy Katarzyna Prus-Malinowska – jeżeli po zalogowaniu do swojego konta dana osoba wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganie z podatkiem, to otrzyma taki dokument w ciągu kilkunastu sekund.
Jeszcze w tym roku konta elektroniczne do rozliczeń z fiskusem otrzymają kolejne podmioty. Za jego pomocą będą mogły odbierać korespondencję od organów podatkowych, zapłacić podatki (np. CIT), składać deklaracje podatkowe i pisma, podglądać swoje rozliczenia z fiskusem.
– Upoważniona osoba, która w imieniu firmy będzie komunikowała się z organami za pośrednictwem e-US, będzie musiała zalogować się do własnego konta (podatnika PIT), z którego uzyska dostęp do konta firmowego – tłumaczy Katarzyna Prus-Malinowska.
Usługi będą ciągle rozszerzane.
Już niedługo ruszy również dwustronna komunikacja elektroniczna z komornikami.
– W tym przypadku informacje będą wymieniane automatycznie między systemami, z których korzystają komornicy, a tymi, z których korzystają organy podatkowe – wyjaśnia Katarzyna Prus-Malinowska. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – skierowany do Sejmu