Jeszcze w tym roku konta elektroniczne do rozliczeń z fiskusem otrzymają m.in. podatnicy CIT, fundacje, stowarzyszenia.
Na razie dostęp do konta w e-Urzędzie Skarbowym mają tylko osoby fizyczne (zarówno prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej). Za pośrednictwem swojego konta mogą przykładowo wysyłać deklarację PIT, różnego rodzaju pisma (np. czynny żal), zapłacić mandaty, dokonać płatności online. Z usług e-Urzędu Skarbowego, w imieniu swoich mocodawców (osób fizycznych i organizacji), mogą korzystać również pełnomocnicy ogólni.