Uwagi RPO dotyczą projektu nowelizacji kodeksu karnego skarbowego. O szczegółach pisaliśmy w artykule „Zmiany będą w przedawnieniu i w wymiarze kar” (DGP nr 60/2022).
Zdaniem rzecznika zamiast nowelizować obecny art. 114a k.k.s., należałoby go uchylić. Dziś przepis ten umożliwia zawieszenie postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli prowadzenie tego postępowania jest w istotny sposób utrudnione ze względu na toczące się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, organami celnymi lub sądami administracyjnymi.