Nie wiadomo jeszcze, od kiedy e-faktury staną się obligatoryjne, ale Ministerstwo Finansów uspokaja, że da biznesowi odpowiednio dużo czasu na dostosowanie się do nowych rozwiązań.

Na razie resort czeka jeszcze na akceptację Rady UE, aby móc nałożyć na przedsiębiorców obowiązek przesyłania ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodę na to wyraziła już Komisja Europejska.
Przypomnijmy, że KSeF działa w Polsce od 1 stycznia 2022 r., ale na razie korzystanie z niego jest dobrowolne. Od początku natomiast MF zapowiadało, że docelowo zamierza wprowadzić taki obowiązek.
Korzystanie z KSeF polega na tym, że dokument po jego wystawieniu jest przesyłany z systemu finansowo-księgowego sprzedawcy za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF). Wówczas faktura dostępna jest dla kontrahenta, który może ją pobrać. Warunkiem uzyskania dostępu do KSeF i możliwości wystawiania e-faktur jest uwierzytelnienie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub podpisu zaufanego – bezpośrednio w systemie.