Z pytaniem wystąpił mężczyzna, który prowadzi gospodarstwo rolne i jest zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Tłumaczył, że jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw produktów rolnych i świadczenia usług, które również są zwolnione z tego podatku (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy). Kupił on używany traktor od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, który też jest rolnikiem ryczałtowym. Przyznał, że transakcja kupna-sprzedaży została udokumentowana umową, a nie fakturą.
Kupujący chciał się upewnić, że nie musi od tego zakupu płacić PCC. Uważał, że w tym przypadku może zastosować wyłączenie z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nim PCC nie podlegają czynności inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.