Powodem są niejednoznaczne przepisy ustawy o CIT, w których gubi się nawet sam fiskus. W artykule „Brytyjskie dywidendy są opodatkowane” (DGP nr 51/2022) wskazaliśmy na niedawną interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca br. (sygn. 0111-KDIB2-1. 4010.573.2021.1.MK), z której wynika, iż wraz z finalizacją brexitu wypłata brytyjskich dywidend do Polski została opodatkowana.
Dyrektor KIS zwrócił w niej uwagę, że od początku 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jest to najważniejszym warunkiem stosowania zwolnienia z CIT na podstawie unijnych dyrektyw 2011/96/UE i 2003/49/WE (przy wypłacie odsetek i należności licencyjnych). Polska spółka mogłaby więc co najwyżej proporcjonalnie odliczyć kwotę podatku dochodowego zapłaconego przez zagraniczny podmiot, ale pod warunkiem że bezpośrednio posiada nie mniej niż 75 proc. jego udziałów.