Chodziło o przedsiębiorcę z branży remontowo-budowlanej, który zamierzał przekształcić swoją jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka miała kontynuować realizację usług rozpoczętych przed przekształceniem.
Przedsiębiorca kwalifikował całość należnego mu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych jako przychód podatkowy.