– Dokumentację cen transferowych należy co do zasady sporządzać wyłącznie dla określonych transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Rozszerzenie tego obowiązku na cały katalog transakcji realizowanych z innymi firmami wydaje się dużą przesadą – komentuje Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy i partner w SSW Pragmatic Solutions.
Transakcja kontrolowana