Spór toczył się o to, kiedy zaliczka traci swój byt prawny i jak długo można naliczać od niej odsetki za zwłokę, gdy nie została wpłacona w terminie.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 440/18) dotyczył zaliczek kwartalnych na VAT. Dziś już ten tryb regulowania podatku od towarów i usług nie obowiązuje, ale istota wyroku pozostaje aktualna w odniesieniu do podatku dochodowego. Wycofanie skargi kasacyjnej oznacza, że fiskus przyznał w końcu rację sądom oraz podatnikom.