Potocznie jest ono nazywane 13. emeryturą i wypłacane od 2020 r. na podstawie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1808 ze zm.). Trzynastka przysługuje osobie, która 31 marca danego roku jest uprawniona do:
Trzynasta emerytura jest przyznawana wszystkim uprawnionym, bez względu na wysokość ich świadczenia głównego. W 2022 r. ma być wypłacana w kwietniu lub w maju i wyniesie 1338,44 zł brutto.