Odwołał się do art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym za koszt wytworzenia środka trwałego uważa się wartość, w cenie nabycia:
Nie zalicza się natomiast: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem tych, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.