Opłaty za przyłącze energetyczne są kosztem uzyskania przychodów na zasadach ogólnych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Odwołał się do art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym za koszt wytworzenia środka trwałego uważa się wartość, w cenie nabycia:
  • zużytych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych,
  • kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi,
  • innych kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.
Nie zalicza się natomiast: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem tych, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.
Co prawda opłata przyłączeniowa jest związana z budową nowego budynku, ale – jak stwierdził dyrektor KIS – ma ona ze swej istoty inny charakter niż wydatki mieszczące się w kategorii kosztu wytworzenia środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 4 ustawy o CIT.
– Koszt opłaty przyłączeniowej nie jest bowiem związany z samym procesem wytworzenia budynku, nie zwiększa jego wartości. Ma zapewnić w przyszłości dostawę energii do budynku – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.690.2021.1.AK