Minister Finansów Mateusz Szczurek i wiceminister Janusz Cichoń w imieniu premier Ewy Kopacz wręczyli powołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Komisja ma przygotować projekt ustawy (najprawdopodobniej kodeksu podatkowego), która zastąpi obecną Ordynację Podatkową i uczestniczyć w procesie legislacyjnym nad tym aktem prawnym. Celem nowych regulacji ma być zagwarantowanie praw podatnikom i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Komisja będzie miała trudne zadanie, ponieważ przepisy podatkowe w nowej ustawie mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie mają zapewniać efektywny pobór należnych podatków. Ponadto, na przygotowanie projektu dostała zaledwie cztery miesiące.

- Jestem przekonany, że stworzenie podstaw całego systemu podatkowego wymaga wykorzystania wiedzy, umiejętności a także doświadczenia przedstawicieli nauki i praktyków. Dlatego właśnie zaproponowałem pani premier – i ona się na to zgodziła – aby członkami Komisji Kodyfikacyjnej, były osoby, które wyróżniają się swoim doświadczeniem: teoretycznym, praktycznym oraz dużym dorobkiem – powiedział Mateusz Szczurek.

Na czele komisji staną prof. Leonard Etel, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Nie boi się wyzwania postawionego przed nim i całą komisją.
- Gdyby było inaczej, nie przyjąłbym funkcji przewodniczącego Komisji – stwierdził prof. Etel. Jego zastępcą będzie dr. hab. Agnieszka Olesińska. Poniżej pełny skład komisji.

Skład Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego:
1.Prof. dr hab. Leonard Etel – Przewodniczący Komisji;
2.Dr hab. Agnieszka Olesińska - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3.Dr Stefan Babiarz – Członek;
4.Dr Rafał Dowgier – Członek;
5.Dr Hanna Filipczyk – Członek;
6.Włodzimierz Gurba – Członek;
7.Ireneusz Krawczyk – Członek;
8.Wiesław Kuśnierz – Członek;
9.Marcin Łoboda – Członek;
10.Andrzej Nikończyk – Członek;
11.Dr hab. Adam Nita – Członek; (nieobecny)
12.Dr Piotr Pietrasz – Członek;
13.Dr hab. Mariusz Popławski – Członek;
14. Jan Rudowski – Członek;
15.Dr Dariusz Strzelec – Członek;
16. Bożena Ogrodowczyk – Sekretarz Komisji.