Sejm zgodził się natomiast, aby wniosek o rezygnację ze stosowania tego mechanizmu mógł złożyć każdy pracownik, a nie tylko ten, któremu pracodawca nie potrąca kwoty zmniejszającej podatek (425 zł miesięcznie).
Uchwalona w ubiegłym tygodniu nowelizacja Polskiego Ładu czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację. Wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.