Tym samym zgodził się ze spółką, że jako płatnik nie ma ona obowiązku potrącania zaliczek na PIT w momencie przyznawania punktów swoim pracownikom, pracownikom tymczasowym oraz zleceniobiorcom.
Punkty – jak poinformowała spółka – są przydzielane w ramach tzw. programu kafeteryjnego, co ma zwiększyć motywację osób zatrudnionych. Wyjaśniła, że punkty (każdy o wartości 1 zł) są przyznawane automatycznie co miesiąc i mają charakter premii, np. z uwagi na zakończenie projektu, wysokie wyniki sprzedaży, osiągnięcie założonych celów biznesowych.