Nie można zawężać własnych celów mieszkaniowych wyłącznie do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał więc, że zakup więcej niż jednego mieszkania, a nawet uzyskiwanie z nich przychodów, nie wykluczają prawa do ulgi z PIT.

Chodziło o kobietę, która w 2013 r. odziedziczyła po matce dwa mieszkania. Dwupokojowy lokal sprzedała w 2015 r., a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyła na zakup mieszkania w innym mieście, do którego się przeprowadziła. Następnie w 2016 r. zbyła drugą odziedziczoną nieruchomość – kawalerkę, a za uzyskane pieniądze zamierzała kupić w ciągu dwóch lat inne mieszkanie. Planowała, że najpierw będzie je wynajmować, by ostatecznie, mając w planach założenie rodziny, zamienić dwa mniejsze lokale na jeden większy, trzypokojowy.
Uważała, że nie powinna płacić PIT od dochodu ze sprzedaży drugiego odziedziczonego mieszkania. Powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, które zakładają zwolnienie z podatku, jeżeli dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe nie później niż w ciągu trzech lat (w ówczesnym stanie prawnym były to dwa lata).
Kobieta tłumaczyła, że ustawodawca nie ograniczył własnych celów mieszkaniowych do nabycia tylko jednego mieszkania lub domu.
Innego zdania był fiskus. Stwierdził, że własne cele mieszkaniowe to zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez zapewnienia sobie „dachu nad głową”. Nie zaspokaja własnych celów mieszkaniowych osoba, która, posiadając już miejsce zamieszkania, nabywa kolejne nieruchomości – uznał organ.
Sądy przyznały rację kobiecie. WSA w Warszawie przywołał orzecznictwo NSA, z którego jednoznacznie wynika, iż ustawodawca w żaden sposób nie limituje liczby nieruchomości, które podatnik może nabyć dla realizacji własnych celów mieszkaniowych (sygn. akt II FSK 663/18, II FSK 256/18).
WSA nie miał wątpliwości, że skoro podatniczka w dalszej perspektywie chce zamienić oba lokale na jeden większy, w którym docelowo zamieszka, to zamierza w ten sposób zrealizować własne cele mieszkaniowe (sygn. akt III SA/Wa 2428/20).
NSA podkreślił, że pojęcie „własne cele mieszkaniowe”, którym posługuje się ustawodawca, jest o wiele szersze niż „zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”.
– Nawet uzyskiwanie przychodów z mieszkań, które byłyby objęte ulgą, jest realizacją własnych celów, bo można przeznaczyć je np. na powiększenie swojego mieszkania czy na powiększenie jego standardu i to też mieści się w tym celu, bo jest to pojęcie bardzo szerokie – podkreślił sędzia Jan Grzęda.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 16 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1151/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia