W stanie prawnym do 31 grudnia 2013 r. spadkobierca mógł odliczyć wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych poniesione przez spadkodawcę – uznał NSA w dzisiejszej uchwale.

To bardzo dobra wiadomość dla spadkobierców, którzy przed 1 stycznia 2014 r. dostali w spadku jednostki funduszy inwestycyjnych. Jeśli chcą je zbyć, to będą musieli zapłacić podatek od dochodu (przychody pomniejszone o koszty uzyskania), a nie przychodu. W praktyce to duża różnica.

Załóżmy, że w 2013 r. podatnik, spadkodawca nabył 10 jednostek w funduszu akcji o wartości 10 zł każda. Wydał więc na nabycie 100 zł (nie licząc prowizji). W zeszłym roku niestety zmarł, a jednostki odziedziczyła jego żona. Obecnie cena wzrosła do 12 zł, a żona chciałaby je zbyć. Organy podatkowe stały dotąd na stanowisku, że żona musiałaby zapłacić podatek od przychodu (10 jednostek x 12 zł = 120 zł). Podatnicy - spadkobiercy twierdzili, że powinni uwzględnić w rozliczeniu PIT również koszty nabycia jednostek (100 zł). W efekcie w naszym przykładzie powinni zapłacić podatek od 20 zł (120 zł minus 100 zł).

W dzisiejszej uchwale NSA opowiedział się po stronie podatników.

Reklama

Więcej: w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Uchwała NSA z 17 listopada 2014 r., sygn.akt II FPS 3/14