Od północy na podatników czekają wypełnione przez skarbówkę zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36, ale te dwa ostatnie nie są sporządzone dla przedsiębiorców, tylko np. dla osiągających przychody z najmu prywatnego.

Nadal bowiem usługa Twój e-PIT nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców – przypomniała na wczorajszej konferencji prasowej Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.
Podkreśliła, że przygotowane przez KAS zeznania PIT uwzględniają już ulgę na dzieci i zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Automatycznie może być też wypełnione oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP), ale pod warunkiem że rok wcześniej podatnik się na to zdecydował, a organizacja nadal jest w rejestrze. Jeżeli w tym roku podatnik zmieni zdanie, może ten wybór zmienić.
Nowością jest natomiast to, że skarbówka rozliczyła wspólnie też małżonków, którzy równocześnie prowadzili działalność gospodarczą, dla której wybrali liniowy PIT lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (co do zasady obie te formy wykluczają wspólne rozliczenie). Chodzi jednak tylko o sytuacje, w których podatnicy nie mieli z działalności gospodarczej żadnych przychodów ani kosztów. Jest to związane ze zmianą wprowadzoną Polskim Ładem.
Przypomnijmy, że korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Dlatego też w przypadku PIT-37 i PIT-38 podatnik może postąpić na kilka sposobów:
  • zaakceptować przygotowane przez skarbówkę zeznanie bez zmian i wysłać,
  • uzupełnić je o dodatkowe odliczenia (np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgi rehabilitacyjną i termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz odliczenie wydatków mieszkaniowych), zaakceptować i wysłać,
  • odrzucić zeznanie i złożyć je samodzielnie papierowo lub elektronicznie (można to też zrobić bez odrzucania Twojego e-PIT).
Można też nic nie zrobić – PIT zostanie wtedy automatycznie uznany za wysłany 2 maja (30 kwietnia przypada w tym roku w sobotę). Dzięki temu będzie złożony w terminie, nawet gdy podatnik nie podejmie żadnych działań.
W przypadku PIT-28 i PIT-36 wypełnione formularze trzeba zaakceptować, niezależnie od tego, czy podatnik coś w nich zmieniał, czy nie.
Należy pamiętać, że PIT-28 za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego.
Z danych resortu finansów wynika, że od lat usługa Twój e-PIT cieszy się ogromną popularnością. Przykładowo w 2021 r. na ok. 19,6 mln PIT złożonych elektronicznie aż 10 mln przesłano za pomocą tej usługi (rok wcześniej na 18,3 mln e-PIT, przez usługę wysłano ok. 9 mln zeznań).
Podatnicy mają dostęp do usługi przez konto e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Mogą się do niego zalogować: profilem zaufanym, e-dowodem osobistym, poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel.
Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi, podając:
  • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  • kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r.
  • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.
Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2020 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.