Oszuści wyłudzający VAT w obrocie paliwami często zmieniają siedziby, mają wirtualne biura, dają duże rabaty i żądają szybkich płatności – przestrzegają resorty: finansów i gospodarki w drugim liście ostrzegawczym.
Dokument skierowany jest do uczciwych przedsiębiorców, którzy kupują lub handlują paliwami i nieświadomie mogą się stać uczestnikami procederu polegającego na wyłudzaniu VAT.
Polega on na tym, że towary z krajów UE kupuje podmiot pełniący rolę znikającego podatnika, który nie odprowadza należnego podatku do urzędu skarbowego. Zanim jednak zakończy swój byt, odsprzedaje towar innym firmom. Najczęściej wszystko odbywa się w tym samym dniu lub kolejnym. Wprawdzie kupujący wypełniają swoje obowiązki związane z rozliczeniem podatku, ale – jak podkreślają oba ministerstwa – ich głównym celem jest wydłużenie łańcucha dostaw. Tym samym przedsiębiorcy mogą nawet nieświadomie stać się uczestnikami całego procederu.
W liście wskazano więc cechy transakcji, które powinny zaniepokoić uczciwego podatnika:
● dostawcą jest nowo powstała firma (w okresie 2012–2014), a jej właścicielem lub reprezentantem jest osoba młoda lub w wieku 50–60 lat bez doświadczenia w branży, często obcokrajowiec (pochodzący z krajów spoza UE), z którym bezpośredni kontakt jest utrudniony lub niemożliwy;
● często zmienia się siedziba kontrahenta bez zgłoszenia nowego adresu do urzędu skarbowego i organu rejestrowego;
● sprzedawca zgłasza siedzibę pod wirtualnym adresem lub w wynajętym mieszkaniu i nie posiada zaplecza technicznego niezbędnego do prowadzenia tego rodzaju działalności;
● dostawcy i odbiorcy w łańcuchu dostaw często się zmieniają, bez żadnego ekonomicznego uzasadnienia;
● cena zawiera rabat większy niż ok. 200 zł/1000 litrów od ceny rafineryjnej, wynikającej z istniejącego mechanizmu kształtowania cen w obrocie paliwami;
● oferowane są paliwa bez biokomponentów (np. olej napędowy B0);
● w grę wchodzi wyłącznie dostawa do odbiorcy lub oferowany jest zwrot kosztów transportu przy odbiorze własnym;
● wymagane są stosunkowo krótkie terminy płatności, biorąc pod uwagę rozmiar transakcji;
● zapłata za towar następuje na rachunek podmiotu innego niż sprzedawca lub na rachunek w krajach trzecich.
Autorzy listu radzą, aby przy zakupie paliw sprawdzić wiarygodność dostawcy oraz historię jego działalności w Polsce. Istotne jest, aby był on podmiotem do tego uprawnionym, tj. m.in. posiadał odpowiednią koncesję.
O podejrzanych transakcjach podatnik może poinformować także np. pod adresem kontrola.skarbowa@mf.gov.pl.
Wczorajszy list jest drugim już ostrzeżeniem przygotowanym przez resorty finansów i gospodarki. Pierwszy dotyczył rynku produktów elektronicznych, w szczególności telefonów komórkowych, tabletów, konsoli do gier itp. Zawarte w nim ostrzeżenia były bardzo podobne. List przestrzegał przed podmiotami wykorzystującymi najczęściej mechanizm znikającego podatnika oraz korzystającymi z wirtualnych biur. Istotną rolę w oszustwach w tej branży odgrywają także centra logistyczne. Towar jest w nich przechowywany praktycznie przez cały czas, od etapu znikającego podatnika poprzez kolejne etapy obrotu, niezależnie od liczby firm uczestniczących w łańcuchu transakcji. Zmiany kolejnych właścicieli odbywają się w bardzo krótkim czasie (do kilkunastu minut w ciągu dnia) na podstawie e-mailowych dyspozycji. Fizycznie sprzęt elektroniczny wywożony jest z centrum logistycznego na jednym z ostatnich etapów obrotu i trafia do magazynu ostatniego podmiotu, skąd jest wywożony za granicę.