1. zmiana terminu opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych

Zgodnie ze zmienionym art. 47 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż: