Pytanie prejudycjalne w tej sprawie zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (postanowienie z 28 stycznia 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 208/21).
Chodziło o przedsiębiorcę gastronomicznego, który sprzedawał m.in. jogurty mleczne. Zgodnie z art. 41 ust. 12f ustawy o VAT dostawa towarów realizowana w ramach usług związanych z wyżywieniem klasyfikowanych pod symbolem PKWiU 56 jest zasadniczo ze stawką 8 proc. VAT. Wyjątkiem jest m.in. sprzedaż napojów innych niż wymienione w załącznikach nr 3 lub 10 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.