Chodzi o rządowy projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z autopoprawką.

Za ustawą głosowało 278 posłów, 16 było przeciw, a 163 wstrzymało się od głosu.