Zasadniczo mali podatnicy CIT, których przychody roczne nie przekraczają równowartości 2 mln euro, mogą płacić podatek dochodowy według obniżonej 9-proc. stawki.
Wyjątek uczyniono dla przedsiębiorców, którzy zostali utworzeni m.in. w wyniku przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną. Tacy podatnicy nie zapłacą niższej daniny w roku, w którym rozpoczęli działalność, ani w roku następnym. Wynika to z art. 19 ust. 1a ustawy o CIT.