Chodziło o spółkę, której pracownicy oddelegowani do zarządu zakładowej organizacji związkowej brali udział w szkoleniu „Budowanie świadomości biznesowej liderów związkowych”. Firma chciała się upewnić, że przychód z tytułu uczestnictwa pracowników w szkoleniu jest zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, a co za tym idzie, ona sama nie musi pobierać od niego zaliczki na podatek.
Firma argumentowała, że zgodnie z dyspozycją tego przepisu szkolenie podniosło kwalifikacje zawodowe pracowników m.in. poprzez rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność firmy, analizę otoczenia ekonomicznego, społecznego i instytucjonalnego oraz wpływu organizacji związkowych na kształtowanie relacji biznesowych. Ponadto – dodała – liderzy związkowi nieprzerwanie posiadali status pracowników.