Reklama
Resort podkreślił, że z tej formy opodatkowania nie mogą już korzystać podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Takie prawo zachowali wyłącznie medycy prowadzący praktykę, w której przyjmują indywidualnych klientów.
Co, jeśli nie karta
Kto nie ma już prawa do karty, może rozliczać się z fiskusem według zasad ogólnych (skala podatkowa ze stawkami: 17 proc. i 32 proc.), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub 19-proc. liniowym PIT. Czas na wybór formy opodatkowania jest do 20 lutego br. Osoby, które nie dochowają tego terminu, będą musiały rozliczać się według zasad ogólnych - przypomniało MF.
W podobnej sytuacji znajdują się weterynarze, którzy świadczą usługi na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (mimo że w komunikacie MF o nich nie wspomniano).
Zmiany wynikają z Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), który znacząco ograniczył prawo do korzystania z karty podatkowej. Karta została wygaszona i zgodnie z art. 65 październikowej nowelizacji nie można już złożyć nowego wniosku o rozliczanie się w tej formie. Prawo zachowali wyłącznie podatnicy, którzy rozliczali się w ten sposób w 2021 r., a i to nie wszyscy. Polskim Ładem zmieniono bowiem objaśnienia do załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.). Z objaśnień do części VIII i IX załącznika wynika obecnie, że z karty podatkowej nie mogą korzystać osoby świadczące usługi weterynaryjne i w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, jeśli wykonują je „na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”.
Ryczałt bardziej atrakcyjny
W 2022 r. usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) są opodatkowane według stawki 14 proc. (art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku), a nie jak wcześniej według stawki 17 proc.
Natomiast weterynarze mogą płacić 8,5-proc. ryczałt, ponieważ ma do nich zastosowanie ogólna zasada, zgodnie z którą usługi nieprzyporządkowane w ustawie o zryczałtowanym podatku do innych stawek ryczałtu są objęte stawką 8,5 proc. ©℗
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna