Tak wynika z odpowiedzi biura prasowego Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Zdaniem niektórych ekspertów wzrost liczby decyzji o zabezpieczeniu majątkowym może być konsekwencją uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21). NSA zakwestionował w niej wieloletnią praktykę organów podatkowych polegającą na instrumentalnym wszczynaniu postępowań karnych skarbowych – w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego.